Wat doen we?

Belangen behartigen ASO UA

Algemeen

In samenwerking met andere organisaties, zoals VASO, willen we de belangen behartigen van elke ASO die verbonden is aan Universiteit Antwerpen. Enkele voorbeelden hiervan zijn het arbeidscontract, de werkuren, mentaal welzijn, ...

Stageplaats specifiek

Indien we opmerken dat er op een bepaalde stageplaats specifieke problemen voorkomen, bespreken we dit op de vergadering waarbij we de nodige oplossingen trachten te bedenken of de juiste personen hiervoor aan te spreken.

Individueel

Ook bij individuele problemen op gebied van stageplaats, opleiding of mentaal welzijn trachten we het probleem grondig te analyseren en bekijken we de mogelijke oplossingen.


Contactpunt zijn

Aansluitend bij het verdedigen van de belangen van de ASO dienen wij ook als contactpunt bij specifieke problemen. Dit kan zowel algemeen, stageplaats specifiek als individueel zijn. Indien nodig, kan je vraag of klacht anoniem worden ingediend via het contactformulier (zie pagina "Vragen").


Optimalisatie opleiding

Hiernaast zetten we ons algemeen ook in om zowel de Ma-na-Ma als de basisopleiding te verbeteren. Dit doen we zowel via het A-platform, als via de verschillende werkgroepen waarin we betrokken zijn zoals de onderwijscommissie (OC), het Instituut voor Ziekenhuisspecialisten Opleiding (IZO), en de werkgroep Master Specialistische Geneeskunde (MSG, VASO).


Verbinding maken

  • Vergaderingen

We vergaderen op regelmatige basis, dit doen we afwisselend fysiek en online, maar we trachten er steeds voor te zorgen dat ASO's die een grote verplaatsing moeten maken online kunnen aansluiten. Tijdens deze vergaderingen bespreken we de ingestuurde problemen, verslaggeving van de verschillende werkgroepen waarmee we betrokken zijn en wat we naar deze werkgroepen willen communiceren, enz. Dit doen we steeds in een gemoedelijke sfeer en met ruimte voor het sociaal aspect.


  • OC + IZO

De onderwijscommissie (OC) en Instituut voor Ziekenhuisspecialisten Opleiding (IZO) zijn twee adviesorganen vanuit de Universiteit waarbij wij als ASO vertegenwoordigd zijn. Dit is een unieke kans om onze stem te laten horen en onze belangen als ASO te verdedigen. Meer info over het IZO vind je hier.


  • VASO

De Vereniging voor ASO's (VASO) fungeert als spreekbuis voor de gemeenschappelijke belangen van alle Vlaamse assistenten. Hierin zetelen ASO's van elke Vlaamse universiteit als vertegenwoordigers, waarbij verschillende belangrijke thema's worden besproken. Binnen het A-platform zijn er enkele ASO's die de verbinding maken met VASO en zo de communicatie tussen deze twee werkgroepen faciliteren. Meer info over VASO vind je hier.

Sociale en wetenschappelijke activiteiten

In de toekomst willen we voor de ASO's verbonden aan UAntwerpen graag ook sociale en wetenschappelijke activiteiten organiseren. Zet je hier mee graag je schouders onder? Contacteer ons dan via het interesseformulier.